Eigenaar-Bewoner

Je kunt een Duwolim-lening krijgen voor energiebesparende renovatiewerken in een woning die je op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats. Je moet eigenaar of mede-eigenaar van de woning zijn. Ook als je vruchtgebruik, erfpacht of recht van opstal hebt, kan je een Duwolim-lening aanvragen.

 

Voorwaarde is dat de aanvrager van de lening zelf de woning bewoont. Daarvan kan worden afgeweken als de woning door de werken tijdelijk onbewoonbaar is. In elk geval moet de woning binnen de 2 jaar na het aangaan van de Duwolim-lening bewoond worden.

 

Bij meerdere ontleners is één van de aanvragers de hoofdontlener. Dan kijkt Duwolim of de hoofdontlener aan deze voorwaarden voldoet.

Nieuws


"Opgelet, geld lenen kost ook geld"


facebook-duwolim