Of mensen nu een comfortabel of beperkt budget hebben, een grote of kleine investering doen, piepjong zijn of een gezegende leeftijd hebben bereikt: wie in Limburg investeert om de energiekosten van zijn woning te verminderen, kan tot maximaal 10.000 euro ontlenen aan een intrestvoet van 0 of 2%. Jan Vanduren, medewerker bij Onesto en Duwolim: ‘We zijn in vele opzichten heel wat soepeler dan een traditionele bank. Daardoor kunnen ook oudere mensen en gezinnen met een laag inkomen hun energiekosten terugdringen. Die informatie mag zeker nog meer tot bij elke Limburgse woningeigenaar doordringen.’

 

Samen met zijn collega’s Brigitte Steyvers en Hilde Kestens staat Jan in voor het dossierbeheer van de Duwolim leningen. In 2012 en 2013 samen openden ze 792 nieuwe kredietdossiers voor een totaal ontleend bedrag van 5,6 miljoen euro. Meer dan 90% van de aanvragen wordt goedgekeurd. Het team is tevreden en ziet nog groei mogelijk. ‘Duwolim maakt investeren in energiebeheersing mogelijk voor mensen die nergens anders terecht kunnen. Het zou mooi zijn als we nog meer op onze gemeentebesturen kunnen rekenen om die informatie tot bij de mensen te brengen.’

 

Eerste prioriteit voor wie het ’t meest nodig heeft
Veruit de grootste groep van ontleners zijn mensen met een beperkt inkomen. Bij een gewone bank kunnen zij meestal niet terecht. Jan vertelt: ‘Ik herinner me een aanvraag van een jonge alleenstaande moeder met kleine kinderen. Zij woonde al twee winters in een huis met gebroken ramen. Met de lening konden die uiteindelijk vervangen worden. Ik was ook geraakt door het verhaal van een man die het met een leefloon moest doen. Zijn verwarmingsketel deed het al een tijd niet meer. Een installateur heeft toen met stukken van verschillende oudere ketels een nieuwe gemaakt. We zien dat af en toe nog gebeuren: vakmannen die met creatieve oplossingen komen voor mensen die het echt nodig hebben.’

 

Ook ouderen krijgen toegang tot krediet voor investeringen in energiebeheersing
Een groot deel van de ontleners zijn ouder dan 55 jaar.  Ontleners van 80 jaar en ouder zijn geen uitzondering. De oudste klant was zelfs 92 toen ze een lening afsloot. ‘Oudere mensen krijgen geen krediet bij de bank. Vaak wonen ze in een oude woning, beperkt geïsoleerd en waar ramen of ketel aan vervanging toe zijn. Investeren in isolatie of zuinige verwarming, dringt hun energieuitgaven terug en levert extra woonzekerheid en wooncomfort op’, aldus Jan.

 

Toetsstenen en prioriteiten
Of een kandidaat-ontlener een beroep kan doen op de Duwolim lening hangt grotendeels af van drie dingen: de gezinssamenstelling, het inkomen in relatie tot de lopende kredieten en de waarde van de woning in verhouding tot de som van alle kredieten. ‘De woning moet in principe meer waard zijn dan som van alle leningen samen. We houden bovendien rekening met het feit dat elke investering in energiebeheersing een positief effect heeft op de waarde van de woning’, zegt Jan. Er gelden geen inkomensgrenzen. De intrestvoet bedraagt 2%. Mensen met een laag inkomen lenen aan 0%.

 

Gezonde verhouding tussen inkomen en kredieten
Als de optelsom van alle kredieten de helft of meer is van het totale maandinkomen, wordt lenen erg moeilijk. Jan: ‘Wij sturen erop aan dat de kredieten maximum één derde van het totale inkomen uitmaken. Mensen hebben vaak kredieten lopen waar ze niet eens bij stilstaan. Een kredietkaart bij een winkelketen bijvoorbeeld, of een Visakaart.’ Meestal wordt een lening vlot toegekend. Soms zijn extra inspanningen van de aanvrager nodig. ‘Een voorwaarde kan zijn dat de mensen eerst hun openstaande saldo’s van kredietkaarten aanzuiveren en de kaart inleveren. Soms adviseren we om de investering uit te stellen tot andere schulden afgelost zijn.’ Ontleners betalen hun lening terug in maximaal 5 jaar. De totale rentelast voor het maximaal ontleenbare bedrag van 10.000 € bedraagt  dan rond de 500 euro. Mensen met een laag inkomen betalen enkel het geleende kapitaal terug.

 

 

Door Griet Bouwen, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Duwolim & Stebo. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Duwolim/Stebo geeft toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Duwolim/Stebo en opname van een link naar deze pagina.