Genk zet in op duurzaamheid. Een klimaatneutrale stad worden, is het ultieme doel. Eerste schepen Joke Quintens, bevoegd voor wijkontwikkeling, participatie, gelijke kansen, duurzaamheid en milieu staat er aanstekelijk bevlogen aan. Onder de vlag Genk Isoleert brengt Joke alle initiatieven en hefbomen samen die – gecombineerd – zullen leiden tot een beduidend energiezuiniger woningpatrimonium. Daarvoor kijkt ze zowel naar private eigenaars en verhuurders als naar de sociale woningmarkt.

 

Prioriteit voor kansengroepen
Met de actie Genk Isoleert wil de stad het energieverbruik van particuliere woningen drastisch terugdringen. Via die actie isoleren nu al elk jaar 150 Genkse eigenaars hun dak. Prioriteit gaat naar eigenaars met een beperkt inkomen. Bijzondere aandacht gaat vanaf dit jaar ook naar 65-plussers en alleenstaanden. De stad wil dat minstens één op vier van de dakisolaties gebeurt bij mensen uit kansengroepen. ‘Dat is geen simpele opdracht’, zegt Joke Quintens. ‘Campagnes helpen in dit geval niet. We willen de mensen persoonlijk bereiken. Daarvoor rekenen we ook op het buurtwerk en de buurtnetwerken. Intensieve begeleiding, door technische adviseur van Stebo, blijkt bovendien een krachtige hefboom.’

 

Kosten en baten zorgvuldig afwegen
Hoezeer Joke ook droomt van een klimaatneutraal Genk, de groene ridder uithangen is iets wat ze niet wil. Investeren in energiezuinigere woningen kost de eigenaars veel geld. ‘De mensen mogen niet in bodemloze financiële putten terecht komen,’ zegt de schepen. Begeleiding, zowel op technisch als financieel gebied, is dus een belangrijke voorwaarde. Genk Isoleert biedt die begeleiding. Adviseurs van Stebo onderzoeken samen met de woningeigenaars hun isolatieplannen, terugverdientijd, mogelijke premies en leningen en haalbaarheid.

 

Redeneren vanuit de behoeften van bewoners
Onder het label Genk Isoleert brengen de adviseurs naast deskundig technisch advies ook de premies en leningen tot bij particuliere woningeigenaars. Geen overbodige luxe, zo blijkt, want het is voor bewoners een hele kunst door het bos van mogelijkheden de bomen nog te zien. Joke: ‘Alle regels en aanmoedigingen helpen, maar zijn nu nog te versnipperd. Dat moet eruit. Via de begeleiding van Genk Isoleert ontdekken eigenaars het totaalpakket  aan mogelijkheden om het energieverbruik van hun woning drastisch omlaag te brengen. Dat vraagt ook binnen de stad een betere afstemming tussen de diensten. We moeten nog meer redeneren vanuit de behoeften en interesses van de bewoners zelf.’

 

Grote inspanningen in sociale huursector
Naast particuliere eigendom, telt de stad ook veel huurwoningen. Het aandeel aan sociale huurwoningen is nergens in Vlaanderen groter dan in Genk. Veel van die woningen zijn gebouwd in een periode waarin rationeel energiegebruik nog niet zo hoog op de agenda stond als vandaag. Dat vraagt een inhaaloperatie. ‘Er gebeurt al heel wat. Tegen 2019 zullen alle sociale huurwoningen van Nieuw Dak geïsoleerd zijn. Interessant is ook het project in Kolderbos, waar sociale huurders via het tv-scherm hun energieverbruik en –kosten kunnen opvolgen. Dat werkt heel goed om mensen te motiveren bewuster met energie om te gaan. Het systeem is nu nog te duur om op grote schaal in te voeren, maar we houden het wel in de gaten’, aldus Joke.

 

Private verhuurders aanmoedigen
En dan is er ook de private huurmarkt. Veel mensen met een beperkt inkomen wonen – vaak in afwachting van een sociale woning – in een private huurwoning. Joke: ‘De meeste huurprijzen zitten tussen de 450 en 650 euro per maand. Maar de kwaliteitsverschillen tussen de woningen zijn heel groot. Ook voor een woning die slecht geïsoleerd is betaal je vaak die huurprijs. Tel daar de energiekosten bij en dan blijken de mensen met een klein budget en een slechte woning zelfs meer te betalen dan mensen die in een goed geïsoleerde huurwoning wonen.’ Genk gaat private verhuurders aanmoedigen daar iets aan te doen. Dat wordt een enorme stap vooruit, hoopt Schepen Joke Quintens.

 

Door Griet Bouwen, nieuwsmaker bij Axiomnieuws, in opdracht van Stebo & Duwolim. Wil u reageren of heeft u zelf een verhaal dat u wil delen? Contacteer dan onze nieuwsredactie via mail of telefoon 0474 88 26 37. Stebo en Duwolim geven toestemming tot integrale overname van dit artikel, mits vermelding van Stebo/Duwolim en opname van een link naar deze pagina.