ORGANISATIES


Niet commerciële instellingen of coöperatieve venootschappen.

Verenigingen, scholen, VZW’s, burgercoöperaties en maatschappelijke organisaties kunnen voor het energiezuinig maken van hun gebouwen eveneens beroep doen op de Duwolimlening.

De interestvoet bedraagt 1%.

De vereniging is verplicht om een bankwaarborg aan te gaan ter dekking van minstens 1/3 van het ontleende bedrag.