VERENIGINGEN


Niet commerciële instellingen of coöperatieve venootschappen.

Verenigingen, scholen, VZW’s, burgercoöperaties en maatschappelijke organisaties kunnen voor het energiezuinig maken van hun gebouwen eveneens beroep doen op de Duwolimlening.

Verenigingen van mede-eigenaars (VME’s)

Recent werden VME’s toegevoegd, ook zij kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de Duwolim-lening voor de financiering van energiebesparende werken aan de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen waarvan ze de mede-eigendom beheren.

De voorwaarden verschillen van de voorwaarden voor particulieren.

  • Voor verenigingen en VME’s
  • Voorlopig slechts tot einde 2019
  • Max 15.000 euro via de Vlaamse energielening (Duwolim)
  • Looptijd max 10 jaar
  • Rentevoet 1%
  • Voor energiebesparende maatregelen
  • Begeleiding en advies ter plaatse
  • Zonder dossierkosten