EIGENAARS-VERHUURDERS


Wanneer je eigenaar bent van een woning die u verhuurt, kan je in aanmerking komen voor een Duwolimlening.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Je verhuurt de woning aan een door het Vlaams Gewest erkend Sociaal Verhuurkantoor (SVK) of aan een openbaar bestuur, die de woning op hun beurt verhuren aan particuliere huurders.
  • Of je verhuurt de woning als hoofdverblijfplaats aan een private huurder.
  • Je verhuurt de woning als natuurlijke persoon en niet als rechtspersoon.

De intrestvoet bedraagt 2%. Indien je jouw woning via een SVK verhuurt, leen je renteloos.