VOOR WIE?


De Duwolim-leningen voor energiebesparende investeringen zijn er voor elke eigenaar van een woning gelegen in Limburg. Iedereen kan lenen aan een vaste rentevoet van 2%.

Voor specifieke doelgroepen is lenen aan 0% mogelijk.

 • Beschermde afnemers ( personen die genieten van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas)
 • Personen die aan de voorwaarden voldoen om de verwarmingstoelage te ontvangen
 • Personen waarvan het gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar terug lager is dan 31.340,00€, vermeerdert met 1.630,00€ per persoon ten laste.

Volgende gemeenten komen tussen in de rente voor de leningen aan 2%, waardoor bewoners in principe renteloos kunnen lenen:

Naar aanleiding van de wijzigingen van de Vlaamse energielening die ingaan vanaf 1 januari 2019 kunnen er geen gemeentelijke rentesubsidies meer toegekend worden.

Niet commerciële instellingen  of coöperatieve vennootschappen kunnen onder bepaalde voorwaarden lenen aan 1%.

Duwolim

De energielening

 • Vlaamse Energielening
 • max 15 000 euro
 • voor energiebesparende maatregelen
 • aan 0% met looptijd max 10 jaar
  (sociale doelgroep)
 • aan 2 % met looptijd max 8 jaar
 • begeleiding en advies aan huis
 • zonder dossierkosten
 • voor eigenaars en huurders

DuwolimPlus

Ga verder, renoveer meer

 • uitgebreide energie- en renovatielening voor wie in Limburg woont
 • max 15 000 euro aanvullend aan Vlaamse
  Energielening
 • min. 50% van leenbedrag voor energiebesparende maatregelen
 • aan 0% of 2% met looptijd max 10 jaar
 • begeleiding en advies aan huis
 • zonder dossierkosten
 • voor eigenaars en huurders

Duwolim

Verenigingen

 • Vlaamse Energielening
 • max 15.000 euro
 • aan 1%
 • looptijd max 10 jaar
 • voor energiebesparende maatregelen
 • begeleiding en technisch advies
 • zonder dossierkosten

EIGENAARS-BEWONERS


Je kunt een Duwolim-lening krijgen voor energiebesparende renovatiewerken in een woning die je op de aanvraagdatum zelf bewoont als hoofdverblijfplaats. Je moet eigenaar of mede-eigenaar van de woning zijn.

Ook als je vruchtgebruik, erfpacht of recht van opstal hebt, kan je een Duwolim-lening aanvragen.

Voorwaarde is dat de aanvrager van de lening zelf de woning bewoont. Daarvan kan worden afgeweken als de woning door de werken tijdelijk onbewoonbaar is. In elk geval moet de woning binnen de 2 jaar na het aangaan van de Duwolim-lening bewoond worden.

Bij meerdere ontleners is één van de aanvragers de hoofdontlener. Dan kijkt Duwolim of de hoofdontlener aan deze voorwaarden voldoet.

EIGENAARS-VERHUURDERS


Wanneer je eigenaar bent van een woning die u verhuurt, kan je in aanmerking komen voor een Duwolimlening.

Dit zijn de voorwaarden:

 • Je verhuurt de woning aan een door het Vlaams Gewest erkend Sociaal Verhuurkantoor (SVK) of aan een openbaar bestuur, die de woning op hun beurt verhuren aan particuliere huurders.
 • Of je verhuurt de woning als hoofdverblijfplaats aan een private huurder.
 • Je verhuurt de woning als natuurlijke persoon en niet als rechtspersoon.

 

ORGANISATIES


Niet commerciële instellingen of coöperatieve venootschappen.

Verenigingen, scholen, VZW’s, burgercoöperaties en maatschappelijke organisaties kunnen voor het energiezuinig maken van hun gebouwen eveneens beroep doen op de Duwolimlening.

De interestvoet bedraagt 1%.